Beware of the fox!

Ne staet hi niet bi Hulst ter loe
Up dien moer in die wostine?

De roots van Marc liggen in Sint-Gillis-Waas, in het hart van het Waasland, een streek die bol staat van de sagen. In de twaalfde eeuw veranderde een van de zonen van Vrouwe Marie, die gehuwd was met Hendrik Van der Most, zijn naam in Van der Berckmost. Een most verwijst naar een stuk braakliggende akker waar turf gewonnen werd. Van der Berckmost, later verbasterd tot Verberckmoes, verwijst dus naar een moer of most waar berken groeiden. Vandaag herinnert de Vrouw-Mariastraat in Sint-Niklaas nog aan Vrouwe Maria, het is de weg die van Sint-Gillis naar Sint-Niklaas loopt.

In de sage van ‘Van den Vos Reynaerde’ staat in regels 2660-2661 te lezen:

"Ne staet hi niet bi Hulst ter loe up dien moer in die wostine?"

Dit verwijst naar de oorsprongsnaam van Marc. Het idee om een vos in ons logo te verwerken vindt hier zijn basis.

We beslisten dan ook om met het concept van de vos naar een professionele ontwerper te stappen. Andries De Winter, van het webdesignbureau ENDREECE, kwam met ons logo aandraven. Het rebelse vosje viel bij ons, maar ook bij anderen, direct in de smaak. Het siert nu onze etiketten, viltjes, glazen en heel wat andere items.