What’s in a name?

Omdat de naamgeving van een bier heel belangrijk is, hielden we een brainstormsessie waarbij de naam “REBELLE” vrij snel uit de bus kwam. Denderbelle wordt in de volksmond “Belle” genoemd. “REBELLE” lag voor de hand, want er werd voor het eerst sinds 1937 weer bier in “Belle” gebrouwen. De locatie is wel veranderd. Terwijl er tot 1937 gebrouwen werd in de Visstraat – in het huidige buurthuis – vinden de brouwactiviteiten nu plaats op de Hogebrug, in het gedeelte van Belle dat “T KROONTJE” genoemd wordt. De naam voor de brouwerij vindt hierin zijn oorsprong.